SiebFOx

DE opleider voor Eerste Hulp Bij Duik Ongevallen

Alcohol en duiken gaan niet samen.


Het is absoluut niet verstandig om alcohol te nuttigen voor en direct na het duiken. Het kan zelfs een dodelijke combinatie zijn. Duikers staan bekend als stevige bierdrinkers. Begrijpelijk, omdat tijdens de duik droge geļ¬lterde lucht wordt ingeademd. Na de duik heeft men vaak dorst en smaakt een biertje heerlijk. Maar pas op! Het is zeer verleidelijk, maar ook gevaarlijk, zeker in warme vakantieoorden. Advies: drink het eerste uur alleen water en daarna mag een biertje best wel.

Maar wat doet alcohol nu als je dit voor de duik hebt genuttigd?
Het is een bekend gegeven, dat alcohol zorgt voor overschatting. Je hebt het gevoel de hele wereld aan te kunnen. Dit leidt tot inschattingsfouten. Er bestaat een wet van Martini, die bij het duiken zegt : iedere tien meter onder water is gelijk aan het drinken van een glas Martini. Hoe dieper je gaat hoe gevoeliger je wordt voor de invloeden van de stikstofdruk. Je krijgt een "aangeschoten" gevoel. M.a.w. extra gevoelig voor stikstof narcose.

Er is nog een ander gevaar. Alcohol verwijdt de capillaire bloedvaten onder de huid. Hierdoor verlies je veel warmte en kun je het koud krijgen. Bij een duik waarbij je zonder meer al afkoelt, of waarbij afkoeling en onderkoeling een rol gaat spelen, is alcoholgebruik juist dan een dodelijke factor. Onder water merk je al, dat je het koud krijgt. Hierdoor wordt er meer stikstof opgelost in de weefsels. M.a.w. Je bent ook nog eens extra gevoelig voor decompressieziekte.

Door het drinken van alcohol moet je meer plassen. Alcohol versterkt het diuretisch vermogen en raak je ook nog meer vocht kwijt. Hier bestaat het gevaar van uitdroging. Hoe meer vocht je kwijt bent des te minder is er over om de resterende stikstof op te lossen. Dit verhoogt de kans op decompressieziekte. Alcohol voor het duiken en direct na het duiken is uit den boze!

Wat doet alcohol als je dit net na de duik nuttigt?
Stel dat je nog wat stikstof in je bloedvaten hebt. Deze bloedvaten zetten na het gebruik van alcohol uit en heeft de stikstof vrij spel in de ruimte van de bloedvaten. Even later krimpen de bloedvaatjes weer en de stikstofbel zit vast. Met het gevolg zuurstofgebrek voor de achtergelegen cellen, beschadiging van deze cellen, trombose, zenuwbeschadiging enz. enz. Weest met de combinatie alcohol en Silent bubbels ook bedacht op complicaties. Die stille belletjes waar je anders geen last van hebt, kunnen nu ineens wel klachten geven. Zelfs na een duik van "maar" 10 meter is dit mogelijk.

Alcohol en duiken gaan echt niet samen! Proost!


Maak kennis

   


   

Siebe de Vos

DAN Instructeur

Bekijk CV